Projektowanie i doradztwo przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych

Etapy procesu:

 1. Określenie zakładanego zakresu wdrożenia

  Działy / procesy, które mają być objęte projektem (księgowość, kadry, płace, windykacja, inne?)

 2. Określenie podstawowych założeń biznesowych, np. w zakresie polityki rachunkowości, planu kont, systemu finansowo-księgowego, dostępu do danych)
 3. Projektowanie

  Szczegółowy opis procesów – obecnych oraz docelowych, z uwzględnieniem standaryzacji i automatyzacji we wszystkich możliwych sytuacjach Opracowanie wzorców standardowych dokumentów obowiązujących po wdrożeniu oraz w trakcie przejmowania ksiąg.

 4. Decyzja w zakresie zmian procesowych,  informatycznych oraz w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności (np. wprowadzenie / zmiany w elektronicznym obiegu dokumentów)
 5. Zaprojektowanie systemu zarządzania i budowa zespołu CUW
 6. Struktura organizacyjna, zakresy obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy, szkolenia, wzór umowy o świadczenie usług, system zarządzania efektywnością po wdrożeniu
 7. Wdrożenie nowych funkcjonalności i narzędzi
 8. Opracowanie planu / harmonogramu przejmowania ksiąg

 

Korzyści:

Finansowe – optymalizacja kosztów wynikająca z:

 • standaryzacji pracy –  przejście na model procesowy
 • automatyzacji, wdrożenia nowych narzędzi
 • optymalizacja kosztów aktualizacji wiedzy – szkoleń , płatnych serwisów internetowych, prasy, literatury branżowej.

Pozostałe korzyści:

 • Poprawa jakości sprawozdawczości finansowej i podatkowej
 • Terminowość, zwiększenie szybkości realizacji operacji
 • Łatwiejszy nadzór właścicielski

Kontakt

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4, 60-853 Poznań

siedziba w Poznaniu

Bydgoszcz – Biuro II

App Trend Sp. z o.o.
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz

siedziba w Bydgoszczy

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza.

Podaj poprawny numer telefonu, a oddzwonimy w najszybszym możliwym terminie.