O nowej wersji
(aktualności)

Istotne zmiany w aktualnej wersji Programu, ważne informacje (wersja 2.0.5.0 – z dnia 19.03.19 r.):

1. Nowe typy sprawozdania:

SkonsolidowanaJednsostkaInnaWZlotych oraz
SkonsolidowanaJednsostkaInnaWTysiacach 
– przeznaczone do pracy nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (SSF) odpowiednio w zł oraz w tysiącach złotych.
Firmy składające skonsolidowane sprawozdanie finansowe mogą zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. W miarę możliwości czasowych nasz konsultant będzie odpowiadał w pierwszej kolejności na zgłoszenia dotyczące wzoru skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zgłoszenie przez formularz kontaktowy w tej sprawie mogą również dokonywać inne firmy informatyczne, dla których z różnych przyczyn, producenci systemów ERP nie dostarczyli odpowiedniego oprogramowania dla ich Klientów (wzorzec skonsolidowany).

2. Możliwość exportu eSF do pliku XML lub pdf dla niezakończonego, niekompletnego sprawozdania.

Aktualna wersja umożliwia export eSF do pliku XML lub pdf dla niezakończonego, niekompletnego sprawozdania (niewalidującego się w zakresie wymagań nałożonych przez MF).
Powyższe umożliwia import pliku xml na innym komputerze i „kontynuację pracy” nad sprawozdaniem na innym komputerze gdzie zainstalowany jest Program. Export do pdf umożliwia odczyt danych dotychczas wprowadzonych. Uwaga – export do xml oraz pdf dotyczy tylko tych pól i wierszy programu dla których zostały wprowadzono dane. Nie zobaczymy wierszy niewypełnionych.

3. Możliwość odczytania w Programie niepodpisanych plików XML z eSF napisanych na innych komputerach w Programie lub w innych programach.

Część komercyjnych programów do e-Sprawozdań nie posiada możliwości eksportu sprawozdań do pliku PDF wraz z informacją dodatkową, stąd powstało zapotrzebowanie, by Consolia e-Sprawozdanie służyła, jako czytnik do sprawozdań XML, w szczególności dla zarządów spółek, by mogły się zapoznać z tym, co mają podpisać! Uwaga –  opis tego punktu dotyczy niepodpisanych plików xml z eSF.
Na prośbę użytkowników został zmieniony sposób importu oraz eksportu sprawozdania w plikach XML, przez co program Consolia e-Sprawozdanie może być wykorzystywany w szerszym stopniu, również jako czytnik sprawozdań XML powstałych w innych programach.
Dotychczas import/eksport był możliwy jedynie, gdy sprawozdanie w pliku było kompletne (tzn., że sprawozdanie spełniało wymogi bramki KRS, a także sam plik XML był bardzo rygorystycznie napisany wg wymogów MF – głównie dotyczy to dbałości programistycznej dotyczącej odpowiednich prefix-ów).

W obecnej wersji programu, nastąpiła większa liberalizacja importu plików XML, niemniej użytkownicy w większym stopniu muszą zwrócić uwagę czy pliki XML pochodzące z innych programów są poprawne. Mamy świadomość, że mogą być pewne pliki XML powstałe w innych programach, które mogą nie importować się do naszego programu, proszę o podesłanie ewentualnych plików (z przykładowymi kwotami i danymi), w kolejnych wersjach programu będziemy mogli uwzględnić specyficzne zapisy konkretnych producentów.

4. Możliwość odczytania w Programie podpisanych plików XML z eSF

Program umożliwia również odczytanie/edycję (poprzez funkcję import XML) podpisanych e-Sprawozdań, pod warunkiem podpisania plików XML z eSF ePUAP lub podpisem kwalifikowanym zewnętrznym.

Uwaga – importujemy tylko plik podpisany, a nie plik podpisu. Program czytając dane z pliku podpisanego nie wiąże go z plikiem podpisu (Program „nie widzi” podpisu, podpis można zobaczyć w programach służących do podpisania). Przyjęte rozwiązanie umożliwia dalszą pracę/edycję na zaimportowanego, podpisanego pliku. Uwaga – w przypadku zmiany danych nowo wygenerowany plik xml wymaga nowego, odrębnego podpisu (podpisów).  Z naszej strony nie zalecamy jednak dalszej edycji już podpisanych plików!
Program nie odczytuje plików XML z eSF podpisanych kwalifikowanym podpisem wewnętrznym.

5. Przejście na nową wersję Programu.

Po pobraniu aktualnej wersji Programu ze strony rozpoczynamy proces instalacji pobranego oprogramowania. Proces instalacji automatycznie „nadrywa” aktualną wersję Programu na poprzednią, zachowując poprzednio wprowadzone dane (od wersji 1.1.9.0).  Można również przed wgraniem aktualizacji dokonać eksportu do xml utworzonych wcześniej eSF.

Ze względu na duże zmiany funkcjonalne w aktualnej wersji Programu, u użytkowników, którzy korzystali z pierwszych wersji Programu (w szczególności do wersji 2.0.2.0),  mógł wystąpić problem z zacięciem się widoku konkretnego wiersza, bądź zakładki. Jeżeli takie sytuacje zostały zidentyfikowane dla sprawozdań przygotowanych w wersjach Programu do 2.0.2.0., to rozwiązaniem wskazanych kwestii jest wgranie aktualnej wersji Programu, wyeksportowanie uprzednio wprowadzonych danych do pliku xml, następnie zaczytanie tych danych (import xml) jako nowego sprawozdania.

6. Instrukcja Programu

Instrukcja jest dostępna z menu Programu. Umieliliśmy w niej kluczowej kwestie, na jakie należy zwrócić uwagę, aby wypełnić wymagania MF dla xml z eSF w zakresie zdefiniowanej walidacji. Zachęcamy do zapoznanie się z jej treścią.

W Menu Programu dostępna jest również instrukcja walidacji pliku xml z eSF na bramce KRS.

7. Wersja dla emitentów

W ciągu kilku dni udostępnimy nowy typ sprawozdania dotyczącego schematu dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.

8. Dodawanie podpisów kwalifikowanych

Uwaga – dodawanie podpisów kwalifikowanych do pliku xml wymaga ustawień w parametrów podpisu jako SHA-256.
Zalecamy użycie tego skrótu umożliwia dodanie kolejnego podpisu kwalifikowanego do pliku xml.   Użycie skrótu SHA-1 uniemożliwia prawidłowe dodanie kolejnych podpisów.

 

Przedstawiamy rekomendowane ustawienia podpisu kwalifikowanego (zrzut dla oprogramowania CERTUM):

podpis kw

Zapraszamy do korzystania, jak również polecania osobom/firmom zainteresowanym.

App Trend Sp. z o.o.

Kontakt

}

Godziny pracy

Pracujemy w dni robocze od 8:00 do 16:00.

Kontakt telefoniczny

+48 519 733 958  Szanowni Państwo! Z powodu dużej popularności naszego oprogramowania znacznie wydłużył się okres oczekiwana na rozmowę z konsultantem. Dlatego sugerujemy aby pytania kierować przez formularz kontaktowy. Jeśli podadzą Państwo swój numer telefonu chętnie oddzwonimy. Ponadto przypominamy, że specjalnie dla Państwa wygody przygotowaliśmy wyczerpującą instrukcję >.

Poznań - siedziba spółki

Biuro Zarządu
App Trend Spółka z o. o.
ul. Poznańska 62 lok. 4, 60-853 Poznań

e sprawozdania xml siedziba w Poznaniu

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78
REGON 301336052
Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony

Bydgoszcz – Biuro II

App Trend Sp. z o.o.
ul. Sobieszewska 3/ B203-212
85-713 Bydgoszcz

siedziba w Bydgoszczy

App Trend Sp. z o.o.
ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań

Zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza.

Podaj poprawny numer telefonu, a oddzwonimy w najszybszym możliwym terminie.