Elektroniczne sprawozdania, darmowy czytnik, niskie licencje, nielimitowana ilość sprawozdań. App Trend program Consolia e-Sprawozdania Umowa licencyjna niewyłączna klauzula informacyjna RODO